simonegiordanologo1

facebook
instagram
linkedin
tiktok
youtube
whatsapp
phone
image-456
image-456

Privacy Policy

www.simonegiordano.com @ All Right Reserved 2022 

www.simonegiordano.com @ All Right Reserved 2022 

Această aplicație colectează unele date personale ale utilizatorilor săi.Introducere

Simone Giordano, cu sediul social la Via Michelangelo Buonarroti, 64 - 20851 - Lissone (MB) (denumită în continuare Simone Giordano), se angajează să protejeze în mod constant confidențialitatea online a utilizatorilor săi. Acest document a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolului 13 din Regulamentul UE 2016/679 (denumit în continuare „Regulament”) pentru a vă permite să fiți la curent cu politica noastră de confidențialitate, astfel încât să puteți fi informat despre cum informațiile dumneavoastră personale sunt gestionate atunci când utilizați site-ul nostru (denumit în continuare „Site”) și pentru a vă putea da consimțământul expres pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră informată. Toate informațiile și datele furnizate de dvs. sau dobândite în alt mod în contextul utilizării serviciilor pentru solicitarea de informații, asistență tehnică, promovare și trimitere de buletine informative comerciale, sau alte acțiuni - precum accesarea zonei restricționate a site-ului - vor fi prelucrate în conformitate cu cu prevederile Regulamentului și cu obligațiile de confidențialitate care stau la baza activităților Simone Giordano. Toate activitățile care vizează prelucrarea datelor utilizatorilor site-ului web desfășurate de Simone Giordano sunt inspirate de principiile legalității, corectitudinii, transparenței, limitării scopului și reținerii, minimizării datelor, acurateței, integrității și confidențialității, așa cum este cerut de Regulament.

Definiția datelor personale

Datele cu caracter personal sunt definite conform articolului 4 din GDPR ca orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”). O persoană fizică este considerată identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special cu referire la caracteristici precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic. identitatea mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane. Toate informațiile dobândite în timpul navigării pe Site vor fi utilizate în scopurile indicate și descrise în prezentul Document. În timpul navigării pe Site, „Numele Societății” va prelucra datele dobândite ca urmare a activităților desfășurate de utilizator în timpul navigării sau cele dobândite ca urmare a utilizării serviciilor furnizate de către Site însuși. Informațiile prelucrate pot fi introduse manual de către Utilizator, colectate automat sau achiziționate prin terți. Utilizatorul are dreptul de a-și rectifica informațiile personale în orice moment sau de a preveni, revoca și/sau se opune prelucrării acestora.

Tipuri de date prelucrate
Informații de contact

Acestea sunt date cu caracter personal capabile să identifice Utilizatorul prin indicarea unor informații precum denumirea companiei și numărul de TVA, numele și prenumele, codul fiscal, adresa, adresa de e-mail, faxul, site-ul web și data nașterii, numărul de telefon sau mobil pt. persoane fizice și informații furnizate în timpul înregistrării și ID-uri unice utilizate de servicii de publicitate precum (de exemplu, Google Ads).

Date achiziționate în timpul navigării pe site

Instrumentele informatice utilizate pentru a asigura buna funcționare a Site-ului achiziționează unele Date Personale care sunt prelucrate automat în timpul utilizării protocoalelor standard de Internet. Deși informațiile dobândite în timpul navigării nu sunt colectate cu intenția de a fi asociate cu persoane anume identificate, acestea ar putea permite identificarea utilizatorilor în urma asocierii cu alte date deținute de terți.

Lista datelor de navigație

Adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la Site; adresele în notație URI (Uniform Resource Identifier) a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (operare reușită, eroare, etc.), dimensiunea fișierului obținut ca răspuns și alți parametri legați de sistemul de operare. Toate aceste date sunt folosite exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime despre utilizarea Site-ului, pentru a monitoriza funcționarea corectă a acestuia și pentru a detecta eventualele anomalii și/sau utilizări neconforme. Datele dobândite în aceste scopuri sunt șterse imediat după prelucrare. Mai mult, datele ar putea fi folosite și pentru a constata răspunderea în cazul unor infracțiuni informatice împotriva site-ului sau a terților. Unele secțiuni și caracteristici ale Site-ului concepute pentru achiziționarea Datelor cu Caracter Personal ale Utilizatorului pot necesita eliberarea Datelor cu Caracter Personal aferente categoriilor menționate la articolul 9 din Regulament, și anume „[…] date adecvate să dezvăluie originea rasială sau etnică, politică. opinii, convingeri religioase sau filozofice sau apartenență la sindicat, precum și prelucrarea datelor genetice, date biometrice destinate identificării unice a unei persoane fizice, date referitoare la sănătatea sau viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei.” „Numele companiei” îi sfătuiește pe utilizatori să nu publice astfel de date decât dacă este strict necesar. Cu toate acestea, în cazul în care un Utilizator alege să publice informații cu caracter personal, chiar și fără o manifestare specifică de consimțământ pentru prelucrarea acestor date, acesta exonerează Simone Giordano de orice responsabilitate, care nu poate fi expusă litigiilor de niciun fel deoarece, în astfel de cazuri, prelucrarea datelor trebuie considerată autorizată în urma alegerii libere și în cunoștință de cauză a părții interesate de a le face în mod vădit publice cu respectarea prevederii cuprinse la articolul 9 alineatul (1) litera (e) din Regulament.

Date furnizate în mod voluntar de către utilizator

În cazul în care Utilizatorul, prin utilizarea anumitor funcții ale Site-ului, ar trebui să elibereze către „Numele Societății” Date cu Caracter Personal aparținând unor terți, Utilizatorul își asumă poziția de Operator de Date, cu toate obligațiile și responsabilitățile legale care decurg din acestea. În consecință, Utilizatorul exonerează Simone Giordano de orice răspundere cu privire la posibile dispute, pretenții, cereri de despăgubire etc., care ar putea apărea de la terți ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate cu încălcarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal ca urmare a utilizării de către Utilizator a funcțiilor de pe Site.

Cookie
Premise generale și definiție

Cookie-urile sunt fișiere de metadate care sunt stocate pe dispozitivele utilizate de utilizatori pentru a naviga pe Site. Aceste fișiere sunt trimise de pe Site și sunt înregistrate pe computerul sau dispozitivul mobil utilizat de Utilizator pentru a fi retransmise pe aceleași Site-uri în timpul unei eventuale vizite ulterioare. Astfel, cookie-urile permit Site-ului să stocheze acțiunile și preferințele utilizatorului (cum ar fi datele de conectare, limba aleasă, dimensiunile fontului, alte setări de afișare etc.) și elimină necesitatea reintroducerii datelor furnizate anterior de Utilizator în timpul fiecare vizită pe Site. Odată instalate pe computerul Utilizatorului, activitățile desfășurate prin cookie-uri includ: autentificări computerizate; monitorizarea sesiunilor Site-ului; stocarea de informații despre activitățile utilizatorilor care accesează Site-ul; urmărirea navigării utilizatorului în cadrul Site-ului în scopuri statistice și/sau publicitare. În timpul navigării pe Site, Utilizatorul poate primi cookie-uri pe computerul său de la alte site-uri decât cel pe care îl vizitează, denumite cookie-uri „de la terți”. Există diferite tipuri de fișiere cookie. Cookie-urile pot fi procesate pentru a îndeplini diferite funcții și sunt, prin urmare, dotate cu caracteristici diferite în funcție de funcțiile îndeplinite. De exemplu, se poate distinge între cookie-urile persistente, care sunt menite să rămână pe dispozitivul utilizatorului până la o expirare predeterminată; cookie-uri de sesiune, care sunt șterse automat când browserul este închis; „cookie-uri de profil”, care au ca scop prelucrarea profilului Utilizatorului pe baza informațiilor detectate în timpul navigării, pentru a trimite mesaje publicitare în concordanță cu preferințele acestuia. Utilizarea cookie-urilor temporare se limitează la asigurarea unei navigări sigure și eficiente pe Site, precum și la identificarea Utilizatorului pentru a asigura livrarea corectă a serviciului solicitat pe acest Site. Pentru funcționarea corectă a site-ului, Utilizatorul este obligat să introducă toate informațiile personale solicitate. Pentru acest tip de cookie este necesar acordul prealabil al Utilizatorului. Legislația actuală din Italia nu necesită întotdeauna acordul expres al utilizatorului pentru a permite proprietarului Site-ului să utilizeze cookie-uri. „Cookie-urile tehnice”, de exemplu, nu necesită un astfel de consimțământ deoarece sunt fișiere indispensabile pentru funcționarea corectă a Site-ului și sunt folosite exclusiv pentru a asigura livrarea corectă a unui serviciu solicitat expres de Utilizator. Acestea sunt cookie-uri necesare care trebuie instalate pe dispozitivul Utilizatorului pentru a asigura finalizarea anumitor operațiuni. În acest caz, vorbim despre „cookie-uri tehnice” necesare funcționării Site-ului în sine. Printre cookie-urile tehnice utilizate de acest Site care nu necesită consimțământ expres pentru utilizarea lor, Autoritatea Italiană pentru Protecția Datelor include și: cookie-uri de navigare sau de sesiune necesare autentificării utilizatorilor; „cookie-uri de analiză” utilizate direct de managerul site-ului pentru a colecta informații, în formă agregată, despre numărul de utilizatori și modul în care aceștia navighează pe site; cookie-uri de funcționalitate, care sunt utilizate pentru a permite navigarea pe baza unor criterii predeterminate (de exemplu, limba).

Tipuri de cookie-uri utilizate de site

Site-ul foloseste urmatoarele cookie-uri: Cookie-uri tehnice de navigare sau de sesiune, strict necesare functionarii Site-ului sau pentru a permite Utilizatorului sa utilizeze continutul si serviciile solicitate de acesta. NB Dezactivarea cookie-urilor tehnice și/sau funcționale poate duce la funcționarea necorespunzătoare a Site-ului, iar Utilizatorului i se poate solicita să modifice sau să introducă manual unele informații sau preferințe de fiecare dată când vizitează Site-ul. Cookie-uri funcționale, utilizate pentru a activa funcționalități specifice ale Site-ului și o serie de criterii selectate (de exemplu, limba) în scopul îmbunătățirii serviciului oferit. Cookie-uri non-tehnice, utilizate pentru identificarea Utilizatorului și urmărirea activităților efectuate pe Site. Scopul este de a permite afișarea de reclame relevante și interesante către Utilizator alese de terți (de exemplu, editori și agenți de publicitate) în funcție de preferințele acestora. Cookie-uri terță parte, adică cookie-uri de pe site-uri sau servere web, altele decât cele ale Simone Giordano utilizate în scopurile acestor terțe părți. Trebuie remarcat faptul că aceste terțe părți, enumerate mai jos cu link-uri către politicile lor de confidențialitate, sunt controlorii datelor colectate prin cookie-urile pe care le servesc și sunt responsabili în mod independent pentru activitățile lor. Prin urmare, Utilizatorul trebuie să se refere la politicile de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, notificările de informare și formularele de consimțământ ale acestor terți, astfel cum sunt prevăzute de Decizia de identificare a procedurilor simplificate pentru furnizarea de informații și obținerea consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor. din 8 mai 2014 și de Ghidul privind utilizarea cookie-urilor și a altor instrumente de urmărire din 10 iunie 2021. Pentru a fi complet, trebuie reținut că Simone Giordano depune toate eforturile pentru a urmări cookie-urile pe Site-ul său.

Actualizare cookie

Fișierele cookie utilizate de Simone Giordano sunt actualizate în mod regulat și constant în tabelul de mai jos. În ceea ce privește terții care trimit cookie-uri prin Site-ul nostru, oferim mai jos link-urile către politicile lor de confidențialitate respective. Terții sunt responsabili pentru furnizarea de informații și obținerea consimțământului Utilizatorului, în conformitate cu prevederile cuprinse în Decizia menționată anterior, întrucât Simone Giordano nu poate exercita niciun control asupra unor astfel de cookie-uri pentru a asigura respectarea cerințelor legale. Mai jos sunt link-urile către informații despre cookie-urile terților: Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https:/ /www.facebook.com/policies/cookies/ Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ X: https: //twitter.com/en/privacy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Setări cookie

Este posibilă blocarea, ștergerea (în totalitate sau parțial) sau modificarea setărilor cookie-urilor prin intermediul funcțiilor specifice ale Browser-ului Utilizatorului. Prin acest Document, Utilizatorul este informat că neautorizarea instalării cookie-urilor tehnice poate avea ca rezultat funcționarea defectuoasă a Site-ului; limitarea instalării cookie-urilor funcționale poate avea ca rezultat ca unele servicii și/sau funcții ale Site-ului să nu fie disponibile sau să nu funcționeze corect, iar Utilizatorului i se poate cere să modifice sau să introducă manual unele informații sau preferințe de fiecare dată când vizitează Site-ul. Preferințele dumneavoastră cu privire la cookie-uri pot necesita acțiuni pentru a le reseta dacă accesați Site-ul prin diferite dispozitive sau Browsere.

Vizualizarea și modificarea cookie-urilor

Utilizatorul poate autoriza, bloca sau șterge (în totalitate sau parțial) cookie-uri prin funcțiile specifice ale Browser-ului utilizat pentru navigare. Pentru mai multe informații despre modul de setare a preferințelor pentru utilizarea cookie-urilor prin Browser, puteți consulta instrucțiunile relevante: Microsoft Edge: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Firefox: https: //support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Safari: https://support. apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT Pentru informații și pentru a dezactiva cookie-urile analitice și de profilare furnizate de terți, vizitați site-ul https://www.youronlinechoices.com

Referințe legale

Prelucrarea datelor are loc cu respectarea principiului legalității conform articolului 6 din GDPR, care se urmărește prin modul de consimțământ furnizat de Utilizator care autorizează operatorul de date și operatorul de date să desfășoare toate activitățile necesare pentru realizarea scopurile indicate în prezentul document. Necesitatea prelucrării datelor se poate baza și pe împrejurarea că este necesar să se execute un contract în care clientul este parte contractantă, sau să se ia măsurile necesare înainte de a încheia un contract la cererea clientului, sau chiar pentru motive legitime. interese (a se vedea articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (f) din GDPR). Datele stocate exclusiv în scopuri legate de executarea scopurilor solicitate de Utilizator pot fi prelucrate de acest Site chiar și atunci când: Operatorul de date poate avea nevoie să le folosească în scopuri proprii și în interes propriu; Operatorul de date trebuie să dea curs solicitărilor de interes public, chiar și din partea autorităților; În cazurile în care informațiile colectate și stocate sunt funcționale pentru respectarea obligațiilor legale sau prevăzute de reglementările comunitare; Atunci când este necesară îndeplinirea acordurilor contractuale pentru furnizarea unuia sau mai multor servicii, inclusiv servicii potențial personalizate. Pentru mai multe informații cu privire la temeiul legal al prelucrării, pentru a asigura formarea corectă a unui consimțământ deplin și informat din partea Utilizatorului, este posibil să contactați Operatorul de Date și DPO pentru clarificări.

Operator de date și operator de date („Operator de date”)

Operatorul de date este definit la articolul 4 din GDPR ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul de date sau criteriile specifice pentru desemnarea acesteia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statului membru. Operatorul de date al acestui Site este Simone Giordano. „Operatorul de date” este definit de Regulament ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date. Procesorul de date al acestui Site este simone79giordano@gmail.com.

Definiţia Processing

Potrivit articolului 4 din GDPR, „prelucrarea” este definită ca orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocare, adaptare sau modificare, preluare, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

Metode de gestionare a datelor

Modul în care Simone Giordano colectează și stochează informații prin utilizarea instrumentelor informatice și telematice este strâns legat de metodele de utilizare de către proprietarul acestui Site.

Profilare

Potrivit articolului 4 din GDPR, „profilarea” se referă la orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța profesională. , situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau deplasările acelei persoane fizice. Datele personale ale Utilizatorului pot face obiectul profilării pentru a identifica preferințele acestuia. Prelucrarea datelor cu caracter personal are scopul de a permite afișarea de reclame relevante și interesante pentru Utilizatorul selectat de terți (de exemplu, editori și agenți de publicitate) pe baza preferințelor acestora.

Locația procesării datelor

Prelucrarea datelor efectuată de acest Site are loc la sediul social al Operatorului de date. Personalul implicat în prelucrare este autorizat să facă acest lucru. Nicio informație obținută prin intermediul serviciilor web furnizate de „nome azienda” nu este comunicată sau dezvăluită. Toate informațiile furnizate de Utilizatorul care depune solicitări de trimitere a materialului informativ sunt folosite exclusiv în scopul realizării serviciului sau prestării solicitate și sunt comunicate terților numai dacă este strict necesar. Acestea pot fi transferate în altă țară (articolul 3 GDPR). Utilizatorul își păstrează toate drepturile și poate solicita detalii cu privire la instrumentele utilizate de proprietarul Site-ului pentru a securiza informațiile furnizate. Utilizatorul poate solicita, de asemenea, detalii privind transferul informațiilor sale personale către țări din afara UE și/sau către organizații neguvernamentale care nu fac obiectul unei legislații specifice. În acest sens, Utilizatorul poate solicita informații suplimentare despre utilizarea informațiilor sale și transferul acestora contactând direct Operatorul de date și DPO la următoarele adrese: simone79giordano@gmail.com.

Stocarea și durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele personale ale Utilizatorului, dobândite prin metodele și în scopurile descrise în prezentul Document, sunt stocate cu grijă cu respectarea parametrilor de securitate, precum și a principiului proporționalității. Durata stocării acestora este strict legată de scopul prelucrării în curs. Informațiile colectate de acest Site nu vor fi procesate mai mult decât este strict necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care aceste informații au fost colectate și prelucrate. Informațiile colectate de către Operatorul de date în scopurile indicate în prezentul Document vor fi păstrate până la atingerea acestor scopuri. La sfârșitul scopurilor indicate în prezentul Document, informațiile vor fi șterse și, în consecință, toate drepturile de acces la informații, ștergerea și portabilitatea nu mai pot fi exercitate de către Operatorul de date. Informațiile colectate pentru îndeplinirea unei obligații contractuale vor fi păstrate până la executarea în sine a obligației contractuale.

Scopurile prelucrarii

Datele utilizatorului sunt prelucrate pentru a asigura furnizarea corectă a serviciilor oferite prin intermediul acestui site. Printre funcționalitățile prezente pe Site prin care datele personale ale utilizatorului pot fi achiziționate și prelucrate se numără următoarele: - Comentarea; - Stocarea si afisarea statisticilor; - Accesarea serviciilor furnizate de terți în cadrul site-ului sau utilizabile prin intermediul API-urilor; - Serviciu de chat cu un operator sau alți utilizatori; - Contact direct cu un operator sau alți utilizatori; - Gestionarea plăților; - Solicitari de contact si diverse informatii; - Gazduire si alte functionalitati care vizeaza indeplinirea scopului solicitat de Vizitator; - Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe; - cartografiere termică și înregistrare a sesiunii; Interacțiunea cu platformele de chat live; - Publicitate, țintire, profilare, testare conținut, accesarea informațiilor prin dispozitive, măsuri anti-spam; Utilizarea platformelor terțe pentru gestionarea cererilor și asistenței, înregistrarea și accesarea informațiilor și transferul de informații. Pentru mai multe informații cu privire la toate scopurile, utilizatorul poate contacta direct Operatorul de date la următoarea adresă: simone79giordano@gmail.com

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele personale ale Utilizatorului pot fi partajate, în scopurile indicate în prezentul Document, cu: a. Subiecții care acționează ca procesatori de date, și anume: i) persoane fizice, companii sau firme profesionale care furnizează servicii de asistență și consultanță Simone Giordano ii) subiecți cu care este necesar să interacționeze pentru furnizarea de Servicii (cum ar fi furnizorii de găzduire, instrumentele furnizori) iii) subiecții delegați să desfășoare activități de întreținere tehnică (inclusiv întreținerea echipamentelor de rețea și a rețelelor de comunicații electronice); b. Subiecții, entitățile sau autoritățile cărora le este obligatoriu să le comunice datele dumneavoastră cu caracter personal în virtutea prevederilor legale sau a ordinelor autorităților; c. Persoane autorizate de Simone Giordano să prelucreze Date personale necesare desfășurării activităților strict legate de furnizarea de Servicii, sub rezerva obligațiilor de confidențialitate (de exemplu, angajați ai Simone Giordano sau angajați ai altor companii cu care {{data_controller_name} } are relații de afaceri). d. Distribuitori și revânzători de inițiative comerciale și de marketing, prin instrumente automatizate (SMS, MMS, email, notificări push) și instrumente neautomatizate (poștă poștală, telefon asistat de operator). Unele dintre Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi în cele din urmă supuse difuzării prin publicare pe Site în scopurile indicate în acest Document.

Transferuri de date personale

Unele Date Personale ale Utilizatorului pot fi partajate/transferate Destinatarii situati in afara Spatiului Economic European. Simone Giordano se asigură că prelucrarea Datelor lor personale de către acești Destinatari respectă Regulamentul.

Drepturile persoanelor vizate

Conform articolelor 15 și următoarele din Regulament, Utilizatorul are dreptul de a solicita, în orice moment, de la Simone Giordano accesul la Datele sale cu caracter personal, precum și modificarea sau ștergerea acestor date, sau să se opună acestora. prelucrare. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a solicita limitarea prelucrării în cazurile prevăzute la articolul 18 din Regulament și de a obține datele care îl privesc, în cazurile prevăzute la articolul 20 din Regulament. Solicitările trebuie adresate în scris către Simone Giordano la următoarea adresă: simone79giordano@gmail.com Notă: Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă (Autoritatea pentru Protecția Datelor).

Schimbări

Această politică de confidențialitate este în vigoare din 8 septembrie 2023. Simone Giordano își rezervă dreptul de a modifica sau pur și simplu de a-și actualiza conținutul, în întregime sau parțial, și ca urmare a modificărilor reglementărilor aplicabile. Simone Giordano vă va informa cu privire la astfel de modificări de îndată ce sunt introduse și vor fi obligatorii de îndată ce sunt publicate pe site. Prin urmare, Simone Giordano vă invită să vizitați regulat această secțiune pentru a fi la curent cu cea mai recentă și actualizată versiune a politicii de confidențialitate pentru a fi la curent cu datele colectate și despre modul în care Simone Giordano le utilizează.

Acces la conturi de servicii terțe

Aceste tipuri de servicii permit acestei aplicații să preia date din conturile dvs. despre servicii terțe și să efectueze acțiuni cu acestea.

Acces la contul Facebook (această aplicație)

Acest serviciu permite acestei aplicații să se conecteze la contul utilizatorului de pe rețeaua socială Facebook, furnizat de Facebook, Inc.
Permisiuni necesare: acces la date private.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Comentariu de conținut

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să formuleze și să publice comentariile lor despre conținutul acestei aplicații.
Utilizatorii, în funcție de setările stabilite de proprietar, pot lăsa și comentariul în formă anonimă. Dacă datele personale furnizate de utilizator includ e-mail, acestea pot fi utilizate pentru a trimite notificări de comentarii la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.
Dacă este instalat un serviciu de comentarii furnizat de o terță parte, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul de comentarii, să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat serviciul de comentarii.

Comentarii Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Comments este un serviciu operat de Facebook, Inc., care permite utilizatorului să lase comentarii și să le partajeze în cadrul platformei Facebook.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Contactați utilizatorul

Listă de corespondență sau buletin informativ (această aplicație)

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau buletinul informativ, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte cărora li se pot trimite mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv informații de natură comercială și promoțională, referitoare la această cerere. Adresa de e-mail a utilizatorului poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării cu această aplicație sau după efectuarea unei achiziții.
Date cu caracter personal colectate: cod poștal, oraș, nume, cookie, data nașterii, date de utilizare, e-mail, adresă, țară, prenume, număr de telefon, profesie, provincie, nume de companie și site-ul web.

Contactați telefonic (această aplicație)

Utilizatorii care și-au furnizat numărul de telefon pot fi contactați în scopuri comerciale sau promoționale legate de această aplicație, precum și pentru a îndeplini cererile de asistență.

Formular de contact (această cerere)

Utilizatorul, completând formularul de contact cu datele sale, acceptă utilizarea acestor date în scopul de a răspunde solicitărilor de informații, cotațiilor sau oricărui alt scop indicat în antetul formularului.
Date personale colectate: Cod poștal, Oraș, Cod fiscal, Nume, Data nașterii, E-mail, ID-ul utilizatorului, Adresa, Țara, Numele, Numărul de telefon, Numărul TVA, Profesia, Provincia, Denumirea afacerii, Sex, Industrie, Site web și diferite tipuri de date.

Manager de contacte și mesaje

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip utilizate pentru a comunica cu utilizatorul.
Aceste servicii pot permite, de asemenea, colectarea de date referitoare la data și ora vizualizării mesajelor de către Utilizator, precum și interacțiunea Utilizatorului cu aceștia, cum ar fi informații despre clicurile pe linkurile incluse în mesaje.

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun este un serviciu de gestionare a adreselor și de livrare a e-mailurilor furnizat de Mailgun, Inc.
Date personale colectate: prenume, cookie-uri, data nașterii, date de utilizare, e-mail, adresă, țară, prenume, număr de telefon, profesie, sex și diferite tipuri de date.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Infrastructură de găzduire și backend

Acest tip de serviciu are funcția de găzduire de date și fișiere care permit acestei aplicații să funcționeze, să permită distribuirea acesteia și să ofere o infrastructură gata de utilizat pentru a oferi funcționalități specifice acestei aplicații.
Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere situate geografic în diferite locații, ceea ce face dificilă determinarea locației exacte în care sunt stocate datele cu caracter personal.

Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage este un serviciu de găzduire furnizat de Google Ireland Limited.
Date cu caracter personal colectate: diferite tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.
Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate .

Interacțiunea cu platformele de chat live

Acest tip de serviciu permite utilizatorului să interacționeze cu platformele de chat live, gestionate de terți, direct din paginile acestei aplicații. Acest lucru permite utilizatorului să contacteze serviciul de asistență al acestei aplicații sau al acestei aplicații să contacteze utilizatorul în timp ce navighează pe paginile sale.
În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu platformele de chat live, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul, să colecteze date de utilizare legate de paginile în care este instalat. Mai mult, conversațiile live chat pot fi înregistrate.


Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

Acest tip de serviciu vă permite să interacționați cu rețelele sociale, sau alte platforme externe, direct de pe paginile acestei aplicații.
Interacțiunile și informațiile obținute de această aplicație sunt, în orice caz, supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.

Butonul „Apreciază” și widgeturile sociale de pe Facebook (Facebook, Inc.)

Butonul Facebook „Apreciază” și widgeturile sociale sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Buton LinkedIn și widgeturi sociale (LinkedIn Corporation)

Butonul și widgeturile sociale LinkedIn sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială LinkedIn, furnizate de LinkedIn Corporation.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Buton YouTube și widgeturi sociale (Google Ireland Limited)

Butonul social și widgeturile YouTube sunt servicii pentru interacțiunea cu rețeaua socială YouTube, furnizate de Google Ireland Limited.
Date personale colectate: date de utilizare.
Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate .

TIC-tac

Tiktok este o rețea socială care permite utilizatorilor să încarce și să vizualizeze videoclipuri create de utilizatori.
Datele colectate sunt specificate în politica de confidențialitate TikTok.
Locul procesării: Consultați politica de confidențialitate TikTok – Politica de confidențialitate .

Interacțiuni bazate pe locație
Geolocalizare non-continuă (această aplicație)

Această aplicație poate colecta, utiliza și partaja date referitoare la locația geografică a utilizatorului pentru a furniza servicii bazate pe locație.
Majoritatea browserelor și dispozitivelor oferă în mod implicit instrumente pentru a refuza urmărirea geografică. Dacă Utilizatorul a autorizat în mod expres această posibilitate, această Aplicație poate primi informații despre locația sa geografică reală.
Localizarea geografică a utilizatorului are loc într-o manieră non continuă, la cererea specifică a utilizatorului sau atunci când acesta nu indică în câmpul corespunzător locul unde se află și permite aplicației să detecteze automat poziția.
Date personale colectate: locație geografică.

Protectie spam

Acest tip de serviciu analizează traficul acestei aplicații, care poate conține date cu caracter personal ale utilizatorilor, pentru a o filtra din părțile de trafic, mesaje și conținut recunoscute ca SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA este un serviciu de protecție SPAM furnizat de Google Ireland Limited.
Utilizarea sistemului reCAPTCHA este supusă politicii de confidențialitate Google și condițiilor de utilizare.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate .

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorul permite aplicației să îl identifice și să îi ofere acces la servicii dedicate.

Autentificare Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de Facebook, Inc. și conectat la rețeaua socială Facebook.
Date cu caracter personal colectate: diferite tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Statistici

Serviciile conținute în această secțiune permit controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și să servească pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Flazio Statistici

Flazio oferă un serviciu de statistici care analizează și afișează datele personale ale utilizatorilor care vizitează site-urile web.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate Opt Out.

Transferul de date din UE și/sau Elveția către Statele Unite pe baza Scutului de confidențialitate (această aplicație)

Atunci când acesta este temeiul legal, transferul datelor cu caracter personal din UE sau Elveția în Statele Unite are loc în baza acordului UE-SUA sau Elveția-SUA Privacy Shield.
În special, Datele cu caracter personal sunt transferate către entități care s-au auto-certificat în conformitate cu Scutul de confidențialitate și, prin urmare, asigură un nivel adecvat de protecție pentru Datele transferate. Serviciile afectate de transferul Datelor sunt enumerate în secțiunile respective ale acestui document. Printre acestea, cei care aderă la Privacy Shield pot fi identificați consultând politica de confidențialitate relevantă sau verificând starea înregistrării lor în lista oficială a Privacy Shield.
Drepturile Utilizatorilor în conformitate cu Scutul de confidențialitate sunt descrise într-un formular actualizat pe site-ul web al Departamentului de Comerț al Statelor Unite.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestei aplicații și să interacționați cu acestea.
În cazul în care este instalat un serviciu de acest tip, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul, să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts este un serviciu de afișare a fonturilor operat de Google Ireland Limited care permite acestei aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale colectate: date de utilizare și diferite tipuri de date, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a serviciului.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților administrat de Google Ireland Limited care permite acestei aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate

Widget Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram este un serviciu de afișare a imaginilor operat de Instagram, Inc., care permite acestei aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Widget video YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video administrat de Google Ireland Limited, care permite acestei aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate .

Analiza și prognozarea datelor utilizatorilor („profilare”)

Proprietarul poate procesa datele de utilizare colectate prin intermediul acestei aplicații pentru a crea sau actualiza profiluri de utilizator. Acest tip de tratament permite proprietarului să evalueze alegerile, preferințele și comportamentul utilizatorului în scopurile specificate în secțiunile respective ale acestui document.

Profilurile utilizatorilor pot fi create și datorită instrumentelor automate, cum ar fi algoritmii, care pot fi oferite și de terți. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la activitatea de profilare, utilizatorul poate consulta secțiunile respective ale acestui document.
Utilizatorul are dreptul de a obiecta în orice moment la această activitate de profilare. Pentru a afla mai multe despre drepturile Utilizatorului și cum să le exercite, Utilizatorul poate consulta secțiunea din acest document referitoare la drepturile Utilizatorilor.

Vânzarea de bunuri și servicii online

Datele personale colectate sunt utilizate pentru a furniza servicii utilizatorului sau pentru a vinde produse, inclusiv plata și livrarea. Datele cu caracter personal colectate pentru finalizarea plății pot fi cele referitoare la cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau alte instrumente de plată furnizate. Datele de plată colectate de această aplicație depind de sistemul de plată utilizat.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la datele prelucrate de către operatorul de date.
În special, utilizatorul are dreptul la:
- retrageți consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.
- se opun prelucrării datelor lor. Puteți obiecta la prelucrarea datelor dvs. atunci când aceasta se face pe o bază legală diferită de consimțământ. Mai multe detalii despre dreptul de a obiecta sunt furnizate în secțiunea de mai jos.
-acces la propriile date. Utilizatorul are dreptul să obțină informații cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date, cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a datelor prelucrate.
- verificați și solicitați rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
- obține limitarea prelucrării. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor sale. În acest caz, operatorul de date nu va prelucra datele în alt scop decât conservarea lor.
-obtine anularea sau eliminarea datelor lor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita ștergerea datelor lor de către operatorul de date.
- să primească propriile date sau să le transfere către alt proprietar. Utilizatorul are dreptul de a primi datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, să le transfere fără obstacole către un alt operator. Această prevedere este aplicabilă atunci când datele sunt prelucrate prin mijloace automate și prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, un contract la care Utilizatorul este parte sau măsuri contractuale legate de acesta.
-propune o plângere. Utilizatorul poate depune o reclamație la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor sau poate lua măsuri legale.

Detalii despre dreptul la obiect

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea competențelor publice învestite de operatorul de date sau pentru a urmări un interes legitim al operatorului de date, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară.
Utilizatorii trebuie să rețină că, dacă datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a oferi niciun motiv. Pentru a afla dacă operatorul de date prelucrează date în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile respective ale acestui document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale Operatorului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse gratuit și procesate de către operator cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.


Informații suplimentare cu privire la datele cu caracter personal
Vânzarea de bunuri și servicii online

Datele personale colectate sunt utilizate pentru furnizarea de servicii către Utilizator sau pentru vânzarea de produse, inclusiv plata și livrarea posibilă.
Datele personale colectate pentru finalizarea plății pot fi cele referitoare la cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau alte instrumente de plată furnizate. Datele de plată colectate de această aplicație depind de sistemul de plată utilizat.

Informații suplimentare despre tratamentApărare juridică

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate pentru apărare de către proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare pentru stabilirea sa posibilă, de la abuzul în utilizarea acelorași servicii conexe de către utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că operatorului de date i se poate cere să dezvăluie datele la cererea autorităților publice.

Jurnalul și întreținerea sistemului

În scopuri operaționale și de întreținere, această aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiuni și care pot conține și date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Exercitarea drepturilor de către utilizatori

Subiecții la care se referă datele cu caracter personal au dreptul în orice moment să obțină confirmarea existenței sau nu a unor astfel de date la operatorul de date, să cunoască conținutul și originea acestora, să solicite o copie a tuturor datelor prelucrate, să verifice exactitatea acestora sau solicitați integrarea acestuia, anularea contului și a datelor prelucrate, actualizarea, rectificarea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor cu caracter personal prelucrate cu încălcarea legii și să vă opuneți în orice caz, din motive legitime, tratamentului acestora. Solicitările trebuie adresate operatorului de date.


Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs. pe simone79giordano@gmail.com

Nu urmări

Această aplicație nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”. Pentru a afla dacă serviciile terță parte folosite le acceptă, vă rugăm să consultați politicile lor de confidențialitate.

Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs. pe simonegiordano.com scrie-ne la simone79giordano@gmail.com.


Modificări aduse acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica oricând această politică de confidențialitate, făcând publicitate utilizatorilor pe această pagină. Prin urmare, vă rugăm să consultați frecvent această pagină, luând ca referință data ultimei modificări indicată în partea de jos. În caz de neacceptare a modificărilor aduse acestei politici de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze să utilizeze această aplicație și poate solicita operatorului de date să își elimine datele personale. Dacă nu se specifică altfel, politica de confidențialitate anterioară va continua să se aplice Datelor cu caracter personal colectate până în acel moment.

Definiții și referințe juridice


Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organizație numit de către operatorul de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile prezentei politici de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică, entitatea juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organizație care este responsabil, de asemenea, împreună cu un alt proprietar, pentru deciziile privind scopurile, metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele utilizate, inclusiv profilul de securitate, în legătură cu la funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aceasta aplicație

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate datele personale ale utilizatorilor.

Cookie-uri

Porțiune mică de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Referințe legale

Această politică de confidențialitate a fost întocmită pe baza sistemelor juridice în vigoare, a Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 și a Legii elvețiene privind protecția datelor (LPD).

a lua legatura

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la simone79giordano@gmail.com.


Data ultimei revizuiri: 27/04/2024